Formularz zgłoszenia dla stażysty - Edycja Letnia 2017

0%

 • Termin odbywania staży w Edycji Letniej 2017 programu "Staże w instytucjach kultury" obejmuje okres od 1 czerwca do 30 września 2017 r.

  W ramach staży studenci wykonują pracę nieodpłatnie, tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a działem oferującym miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.

  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami powinny się odbyć pomiędzy 1 a 2 czerwca.

  Miejsce odbywania stażu należy wybrać spośród listy miejsc oferowanych.


  UWAGA! Pytania z 'gwiazdką' * są pytaniami obowiązkowymi.

 • Dane kandydata

 • 1. Imię i nazwisko:

  Odpowiedź na to pytanie jest obowiązkowa.
  * *
 • 2. Data urodzenia: *

  Odpowiedź na to pytanie jest obowiązkowa.
  Proszę wybrać datę.
  y
 • 3. ADRES NA KTÓRY ZOSTANIE WYSŁANE ZAŚWIADCZENIE O ODBYTYM STAŻU:

  Odpowiedź na to pytanie jest obowiązkowa.
  *
  *
  *
 • 4. Województwo: *

  Odpowiedź na to pytanie jest obowiązkowa.
 • 5. Telefon: *

  Odpowiedź na to pytanie jest obowiązkowa.
 • 6. E-mail: *

  Odpowiedź na to pytanie jest obowiązkowa.
  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 7. WYKSZTAŁCENIE - licencjat

  Odpowiedzi w częściach: UCZELNIA, KIERUNEK STUDIÓW i ROK STUDIÓW są obowiązkowe.
  *
  *
  *
 • 8. WYKSZTAŁCENIE - magisterium

  Odpowiedzi w częściach: UCZELNIA, KIERUNEK STUDIÓW i ROK STUDIÓW są obowiązkowe.
 • 9. WYKSZTAŁCENIE - studia podyplomowe, studia doktoranckie

  Odpowiedź na to pytanie NIE jest obowiązkowa.
Ładowanie
Ładowanie...